5:37:21 AM 1402 / 03 / 08
 

پاراکلینیک پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بوعلی سینا

عنوان نام و نام خانوادگی روزهای حضور شیفت
محبوبه مسلمی نژاد شنبه تا چهارشنبه صبح
اپتومتری محبوبه عابدین زاده شنبه تا چهارشنبه  صبح
شنوایی سنجی سمیه خبازی یکشنبه تا سه شنبه صبح
تغذیه

زهرا ترکان

سه شنبه و چهارشنبه 

صبح

مامایی مریم فقفوری شنبه تا چهارشنبه صبح
   
جشنواره پرتال

جشنواره پرتال برتر