1:11:05 PM 1401 / 07 / 13
 

تاریخچه اورژانس 115:

در سال 1345 پس از فرو ریختن یکی از سالنهای فرود گاه مهر اباد و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان و مجروح شدن عده زیادی از آنها، در حالی که هیچ سیستم از قبل طراحی شده ای برای کمک به مجروحین اینگونه حوادث وجود نداشت، مسئولین وقت بعد از آن حادثه با همکاری کشور امریکا تصمیم و مبادرت به راه اندازی سیستمی بنام فوریتهای پزشکی نمودند. در آن موقع ایران چهارمین کشور دارنده این سیستم در جهان بود و می توان گفت بهترین آنها. بدلیل اینکه کشور امریکا در راه اندازی این سیستم به ایران کمک کرد، سیستمی را طراحی کردند که کمبودها و نقصهای تجربه اول خود در امریکا را برطرف نموده بودند. (درسال 1345 اورژانس 115 ایران کاملترین اورژانس بود) و آمبولانسهای آن زمان به کاملترین وسائل امداد و نجات زمان خود تجهیز شده بودند.

تاریخچه اورژانس و فوریت های پزشکی آران و بیدگل

اورژانس 115 شهرستان آران و بیدگل در سال 1379 در محل بیمارستان شهید رجایی راه اندازی شد و به تدریج با اضافه شدن ماموریت ها ، ساختمان این مرکز در سال 1385 بازسازی کامل شد . یک دستگاه بنز اسپرینتر با تجهیزات کامل از اصفهان گرفته شد و تعدادی از پرسنل به صورت نیروی ثابت مرکز جذب شدند و پزشک به عنوان مسئول ستاد هدایت و اورژانس 115، 24 ساعته در مرکز مستقر شد. و از سال 1386 هم کد دوم به صورت صبح و عصر به سیستم اضافه شد. در سالهای بعد با افتتاح پایگاه های شهری - جاده ای ابوزیدآباد و سفیدشهر ( جوادالائمه ) دو دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر تهیه شد و نیروهای متخصص فوریت های پزشکی جذب گردید . در سال 90 یک دستگاه آمبولانس دیگر به عنوان کد سوم تهیه شد و در سال 91 پایگاه نوش آباد به عنوان کد دوم مرکز آران و بیدگل راه اندازی گردید که شرق منطقه آران و بیدگل و شهر نوش آباد و جاده های اطراف را پوشش می داد .