1:24:01 PM 1401 / 07 / 13
 

اورژانس امام خمینی آران و بیدگل

فرایند جذب و بکارگیری پزشکان محترم در اورژانس امام خمینی ( ره )

اورژانس امام خمینی (ره) بزرگترین مرکز درمانی سرپایی شهرستان آران و بیدگل می باشد که ویزیت بیماران توسط پزشکان به صورت عقد قرارداد کارانه انجام می شود. به پزشکان غیراستخدامی 60% و به پزشکان استخدامی یا قرارداد معین 50% تعرفه پرداخت می گردد.
در این مرکز به پزشکانی اجازه فعالیت داده می شود که یا ساکن آران و بیدگل بوده و یا در جهت رفع مشکل کمبود پزشک در بیمارستان های تابعه شبکه ، با شبکه همکاری کرده و مردم و مسئولین از عملکرد آنان رضایت داشته باشند.
تعداد شیفت بر اساس استخدامی یا آزاد بودن، میزان همکاری در بیمارستان ها ، همکاری در مواقع کمبود پزشک ( مانند تعطیلات نوروز و قبل از امتحان دستیاری) و میزان رضایت ارباب رجوع متغیر می باشد. در راستای عدالت اجتماعی به پزشکان آزاد که از دولت حقوق نمی گیرند بیشتر شیفت داده می شود. با درخواست پزشکان به تعداد شیفت کمتر از متوسط ، موافقت می شود.
مراحل پذیرش:
1- درخواست انجام کار در اورژانس توسط پزشک متقاضی
2- استعلام از مراجع ذیربط
3- طرح در شورای اداری شبکه
4- اخذ گواهی آموزش دوره CPR از گروه بیهوشی دانشگاه

5- عقد قرارداد در صورت تصویب در شورای اداری
6- معرفی جهت شروع به کار

تماس با اورژانس امام خمینی

  • آدرس پستی : آران بیدگل ، میدان امام خمینی (ره ) ، خیابان شهید رجایی
  • تلفن : 54722021 -031  
  • دورنگار: 54725909
  • پست الکترونیک: Aranbidgol_at_kaums.ac.ir